Prowadzenie spraw sądowych

Prowadzenie spraw sądowych

Reprezentacja w postępowaniach sądowych, w sprawach karnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych to nie tylko profesjonalna strategia i rzetelne prowadzenie spraw sądowych na podstawie obowiązujących przepisów i wskazań sztuki, ale także gwarancja tego, że mają Państwo po swojej stronie specjalistę, który zadba o Państwa interesy.

Swoim Klientom pomagam także na etapie negocjacji przedsądowych, w postępowaniach polubownych i mediacyjnych, kładąc nacisk na optymalne zabezpieczenie interesów Mocodawcy.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym – zakres pomocy

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe z zakresu prawa gospodarczego, w tym karnego, handlowego i rejestrowego, a także cywilnego i rodzinnego. Reprezentacja w sprawie obejmuje m.in.:

Współpracuję z kancelariami radcowskimi i adwokackimi spoza Wrocławia w zakresie uczestnictwa w rozprawach i posiedzeniach przygotowawczych – jeśli interesuje Państwa zastępstwo procesowe, porozmawiajmy o konkretnym zleceniu lub długofalowej współpracy.