Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

Występuję jako obrońca i pełnomocnik w sprawach przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i bezpieczeństwu informacji, przestępstw tzw. białych kołnierzyków i innych czynów zabronionych.

Na etapie przed wszczęciem postępowania doradzam pokrzywdzonym i pomagam w formułowaniu prawnokarnych ocen.

Dbam o należyte zabezpieczenie interesów reprezentowanej strony, w razie potrzeby łącząc działania na polu prawa karnego ze ścieżką cywilnoprawną.

Katarzyna Załęska