Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych i przedsądowych dotyczących prawa rodzinnego.

Działam zarówno po stronie powoda, jak i pozwanego. Dążę do optymalnego zabezpieczenia dobra dziecka, majątku mocodawcy i jego interesów niemajątkowych, pomagam w ocenie, a także poszukuję polubownych rozwiązań sytuacji spornych. Zachowując zawodowy dystans staram się dać Państwu komfort potrzebny do chłodnej oceny zaproponowanych kroków prawnych.

Sprawy rozwodowe i postępowania alimentacyjne

Podejmuję się między innymi prowadzenia spraw rozwodowych, jak również związanych z nimi kwestii dotyczących podziału majątku wspólnego – dokonywanego w trakcie rozwodu lub już po jego zakończeniu. Zajmuje się też przygotowywaniem pozwów rozwodowych wraz z ich uzasadnieniem, które w dużej mierze odnoszą się właśnie do podziału majątku wspólnego i alimentów, w tym także na rzecz byłego małżonka lub pełnoletnich dzieci.

Świadczę usługi prawne z obszaru dotyczącego spraw o alimenty, pomagając w przyznaniu i ustaleniu wysokości świadczenia alimentacyjnego, czy w egzekwowaniu alimentów od strony, która nie wykonuje wyroku lub ugody sądowej. Prowadzę postępowania sądowe z różnych obszarów prawa, w tym między innymi związane z pozbawieniem władzy rodzicielskiej oraz ustaleniami obejmującymi kontakty rodzica z dzieckiem, które są niezależne od przysługiwania władzy rodzicielskiej.