Prowadzenie spraw sądowych
Prowadzenie spraw sądowych
na podstawie znowelizowanej procedury cywilnej
Czytaj więcej »
Kancelaria ZZ Legal
Kancelaria ZZ Legal
radca prawny Katarzyna Załęska
Czytaj więcej »
Inżynieria prawna dla biznesu
Inżynieria prawna dla biznesu
Profesjonalne wsparcie prawne dla przedsiębiorców
Czytaj więcej »

ZZ Legal - Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Załęska z Wrocławia

Radca Prawny Katarzyna Załęska - założycielka Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Od 2014 roku współpracuję z wiodącymi kancelariami prawnymi na rynku wrocławskim, zdobywając bogate doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych postępowań sądowych i świadczeniu bieżącej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz spółkom prawa handlowego. Biegle władam językiem angielskim.

W relacjach z Klientami stawiam na profesjonalizm i wzajemne zaufanie.

Wierzę, że jakość jest siłą profesjonalisty, a perfekcjonizmu nie należy się wstydzić.

Zakres usług prawnych

Prowadzona przeze mnie Kancelaria specjalizuje się między innymi w:

Do moich specjalizacji należy też prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego, dotyczących między innymi rozwodów oraz podziału majątku wspólnego małżonków, kontaktów z dzieckiem, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, przyznania i podwyższenia kwoty alimentów, jak również podziału majątku po ustaniu konkubinatu. Świadczę także usługi doradcze i procesowe z zakresu prawa pracy i dochodzenia odszkodowań.

Czytaj więcej »

Zobacz najnowsze aktualności

Czyny nieuczciwej konkurencji a uczciwe konkurowanie na rynku

Czyny nieuczciwej konkurencji a uczciwe konkurowanie na rynku

Nieuczciwa konkurencja może przysporzyć problemów uczciwym przedsiębiorcom przestrzegającym reguł, które obowiązują podmioty funkcjonujące w realiach gospodarki rynkowej, między innymi poprzez narażenie ich na znaczne straty finansowe i utratę renomy. Poniżej przeczytasz, w jakich przypadkach możemy mówić o nieuczciwej konkurencji. Z tego wpisu dowiesz się też, w jaki sposób prawo chroni przedsiębiorców, których dotknął ten problem oraz jakie konsekwencje prawne można ponieść dopuszczając się takich działań.

Czytaj więcej »

Jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań?

Jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań?

Wyłudzanie odszkodowań od ubezpieczycieli w postaci manipulowania danymi o zdarzeniu, wielkości szkody, preparowania dowodów etc. penalizowane jest przez ustawodawcę na dwa sposoby: jako oszustwo zwykłe i oszustwo ubezpieczeniowe. O ile przesłanką tego pierwszego jest wprowadzenie ubezpieczyciela w błąd i uzyskanie odszkodowania, o tyle przepis szczególny dotyczący wyłącznie ubezpieczeń nie wymaga osiągnięcia celu w postaci wypłaty świadczenia.

Czytaj więcej »

Jak złożyć skargę na ubezpieczyciela?

Jak złożyć skargę na ubezpieczyciela?

Wykupienie ubezpieczenia powinno zapewnić spokój, gwarantując pełną ochronę w razie zajścia zdarzenia określonego w wybranej polisie. Osoba, która decyduje się na podpisanie umowy z ubezpieczycielem, ma nadzieję, że w przypadku, gdy poniesie straty, uzyska od firmy wypłatę kwoty, która je zrekompensuje. Wybierając polisę klient towarzystwa ubezpieczeniowego ma więc podstawy, by sądzić, że w przypadku, w którym wywiąże się w przewidzianym terminie ze swoich zobowiązań określonych w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia” dołączonych do podpisywanej umowy, otrzyma odpowiednią kwotę pieniędzy.

Czytaj więcej »