Prowadzenie spraw sądowych
Prowadzenie spraw sądowych
na podstawie znowelizowanej procedury cywilnej
Czytaj więcej »
Kancelaria ZZ Legal
Kancelaria ZZ Legal
radca prawny Katarzyna Załęska
Czytaj więcej »
Inżynieria prawna dla biznesu
Inżynieria prawna dla biznesu
Profesjonalne wsparcie prawne dla przedsiębiorców
Czytaj więcej »

ZZ Legal - Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Załęska z Wrocławia

Radca Prawny Katarzyna Załęska - założycielka Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Od 2014 roku współpracuję z wiodącymi kancelariami prawnymi na rynku wrocławskim, zdobywając bogate doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych postępowań sądowych i świadczeniu bieżącej pomocy prawnej osobom fizycznym oraz spółkom prawa handlowego. Biegle władam językiem angielskim.

W relacjach z Klientami stawiam na profesjonalizm i wzajemne zaufanie.

Wierzę, że jakość jest siłą profesjonalisty, a perfekcjonizmu nie należy się wstydzić.

Zakres usług prawnych

Prowadzona przeze mnie Kancelaria specjalizuje się między innymi w:

Do moich specjalizacji należy też prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego, dotyczących między innymi rozwodów oraz podziału majątku wspólnego małżonków, kontaktów z dzieckiem, pozbawienia i ograniczenia władzy rodzicielskiej, przyznania i podwyższenia kwoty alimentów, jak również podziału majątku po ustaniu konkubinatu. Świadczę także usługi doradcze i procesowe z zakresu prawa pracy i dochodzenia odszkodowań.

Czytaj więcej »

Zobacz najnowsze aktualności

Na czym polega przekształcenie spółki?

Na czym polega przekształcenie spółki?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania firmy do zmieniającej się rzeczywistości. Nadążanie za trendami i rozwojem rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, wymusza jego stałe doskonalenie się we wszystkich obszarach działania. W wielu przypadkach rozwój firmy wymusza elastyczną zmianę formy prowadzonej działalności przez skorzystanie z możliwości przekształcania spółek. Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom, które mogą się wiązać z ewentualnymi przekształceniami spółek, zobaczmy, jakie kroki można podejmować w ramach obowiązujących przepisów i jakie są ich konsekwencje.

Czytaj więcej »

Dlaczego warto przeszkolić się w zakresie prawa w obrocie konsumenckim?

Dlaczego warto przeszkolić się w zakresie prawa w obrocie konsumenckim?

Zarówno w prawie polskim, jak i unijnym konsument jest traktowany jako słabsza strona stosunku prawnego w porównaniu do przedsiębiorcy. Aby zapewnić uczciwość obrotu, ustawodawca stara się poprawić sytuację konsumenta i wyrównać jego pozycję względem podmiotu profesjonalnego. W związku z tym termin „prawo konsumenckie” często jest używany zamiennie z pojęciem „ochrona konsumenta”, określając przepisy zawarte w wielu różnych aktach prawnych.

Czytaj więcej »

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Niejednokrotnie odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela jest zaniżone, a zdarza się także, że odmawia on jego wypłaty. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym od niesatysfakcjonującej decyzji ubezpieczyciela przysługuje reklamacja. Jak sprawdzić, czy możliwe jest odwołanie? Jak napisać taką reklamację? Odpowiedzi znajdą Państwo w artykule.

Czytaj więcej »