Aktualności

W tym dziale zamieszczam krótkie, praktyczne komentarze do obowiązujących przepisów, niemające waloru opinii prawnej. Wyrażam swoją opinię i zapraszam do tego ekspertów z innych dziedzin prawa.

Katarzyna Załęska

Aplikacja webowa/mobilna zgodna z RODO, czyli jaka

Aplikacja webowa/mobilna zgodna z RODO, czyli jaka

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że każda aplikacja przetwarza dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej, choćby były to tylko podstawowe dane użytkownika. Zgodnie z zapowiedzią PUODO na bieżący rok to właśnie m.in. aplikacje webowe i mobilne będą przedmiotem jego kontroli. Każdy producent oprogramowania i każdy podmiot korzystający z niego na własny rachunek powinien zatem mieć na względzie zgodność zastosowanych rozwiązań z RODO, choć zakres i kontekst przetwarzania mogą się bardzo różnić.

Czytaj więcej »

Dropshipping a prawo

Dropshipping a prawo

Jakie są rodzaje dropshippingu i o czym trzeba pamiętać, decydując się na sprzedaż w modelu dropshippingu?

Czytaj więcej »

Umowa subpartycypacji prywatnej - czym jest, kto może ją zawrzeć i pod jakimi warunkami?

Umowa subpartycypacji prywatnej - czym jest, kto może ją zawrzeć i pod jakimi warunkami?

Umowa subpartycypacji prywatnej – czym jest, kto może ją zawrzeć i pod jakimi warunkami? Czy zawsze można zawrzeć umowę o subpartycypację?

Czytaj więcej »

Ciemne wzorce, czyli jak przestrzegać RODO projektując UI i UX

Ciemne wzorce, czyli jak przestrzegać RODO projektując UI i UX

Wytyczne EROD dot. ciemnych wzorców mają duży potencjał wpływu na user interface i – szerzej – user experience nie tylko na platformach mediów społecznościowych. Choć nie mają charakteru wiążącego, jednak trudno przecenić ich wpływ na praktykę, jako że to właśnie zrzeszone w ramach EROD organy nadzorcze z krajów członkowskich odpowiedzialne są za nakładanie sankcji, jeśli stosowane wzorce naruszają przepisy RODO. Choć omówione w Wytycznych praktyki dotyczą mediów społecznościowych, rekomendacje i wskazówki będą z pewnością miały wpływ na cały sektor handlu internetowego.

Czytaj więcej »

Rozporządzenie MiCA, czyli nowe reguły świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów

Rozporządzenie MiCA, czyli nowe reguły świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów

Szykuje się rewolucja na rynku kryptowalut i innych kryptoaktywów – projektowane unijne przepisy przewidują nowe gwarancje dla konsumentów i obowiązki dla podmiotów zajmujących się kryptoaktywami, w tym kryptowalutami

Czytaj więcej »

O czym trzeba pamiętać, zawierając umowę z influencerem – 6 podstawowych zasad influencer marketingu

O czym trzeba pamiętać, zawierając umowę z influencerem – 6 podstawowych zasad influencer marketingu

Zawierasz umowę z influencerem? Promujesz swoje produkty lub usługi w mediach społecznościowych? Korzystasz z usług blogerów lub vlogerów? Sprawdź, o czym koniecznie należy pamiętać.

Marketing influencerów od dawna jest niezwykle popularny w sieci. Prawie każdy produkt i usługę można reklamować za pośrednictwem osoby posiadającej popularny profil, niezależnie od tego, jakie medium społecznościowe wybierasz. Aby jednak prowadzić marketing internetowy legalnie i nie narażać się na przykre konsekwencje prawne trzeba mieć na względzie następujących 6 podstawowych zasad.

Czytaj więcej »

Czyny nieuczciwej konkurencji a uczciwe konkurowanie na rynku

Czyny nieuczciwej konkurencji a uczciwe konkurowanie na rynku

Nieuczciwa konkurencja może przysporzyć problemów uczciwym przedsiębiorcom przestrzegającym reguł, które obowiązują podmioty funkcjonujące w realiach gospodarki rynkowej, między innymi poprzez narażenie ich na znaczne straty finansowe i utratę renomy. Poniżej przeczytasz, w jakich przypadkach możemy mówić o nieuczciwej konkurencji. Z tego wpisu dowiesz się też, w jaki sposób prawo chroni przedsiębiorców, których dotknął ten problem oraz jakie konsekwencje prawne można ponieść dopuszczając się takich działań.

Czytaj więcej »

Jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań?

Jaka jest odpowiedzialność karna za wyłudzanie odszkodowań?

Wyłudzanie odszkodowań od ubezpieczycieli w postaci manipulowania danymi o zdarzeniu, wielkości szkody, preparowania dowodów etc. penalizowane jest przez ustawodawcę na dwa sposoby: jako oszustwo zwykłe i oszustwo ubezpieczeniowe. O ile przesłanką tego pierwszego jest wprowadzenie ubezpieczyciela w błąd i uzyskanie odszkodowania, o tyle przepis szczególny dotyczący wyłącznie ubezpieczeń nie wymaga osiągnięcia celu w postaci wypłaty świadczenia.

Czytaj więcej »

Jak złożyć skargę na ubezpieczyciela?

Jak złożyć skargę na ubezpieczyciela?

Wykupienie ubezpieczenia powinno zapewnić spokój, gwarantując pełną ochronę w razie zajścia zdarzenia określonego w wybranej polisie. Osoba, która decyduje się na podpisanie umowy z ubezpieczycielem, ma nadzieję, że w przypadku, gdy poniesie straty, uzyska od firmy wypłatę kwoty, która je zrekompensuje. Wybierając polisę klient towarzystwa ubezpieczeniowego ma więc podstawy, by sądzić, że w przypadku, w którym wywiąże się w przewidzianym terminie ze swoich zobowiązań określonych w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia” dołączonych do podpisywanej umowy, otrzyma odpowiednią kwotę pieniędzy.

Czytaj więcej »

Na czym polega przekształcenie spółki?

Na czym polega przekształcenie spółki?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania firmy do zmieniającej się rzeczywistości. Nadążanie za trendami i rozwojem rynku, na którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, wymusza jego stałe doskonalenie się we wszystkich obszarach działania. W wielu przypadkach rozwój firmy wymusza elastyczną zmianę formy prowadzonej działalności przez skorzystanie z możliwości przekształcania spółek. Przyjrzyjmy się bliżej korzyściom, które mogą się wiązać z ewentualnymi przekształceniami spółek, zobaczmy, jakie kroki można podejmować w ramach obowiązujących przepisów i jakie są ich konsekwencje.

Czytaj więcej »

Dlaczego warto przeszkolić się w zakresie prawa w obrocie konsumenckim?

Dlaczego warto przeszkolić się w zakresie prawa w obrocie konsumenckim?

Zarówno w prawie polskim, jak i unijnym konsument jest traktowany jako słabsza strona stosunku prawnego w porównaniu do przedsiębiorcy. Aby zapewnić uczciwość obrotu, ustawodawca stara się poprawić sytuację konsumenta i wyrównać jego pozycję względem podmiotu profesjonalnego. W związku z tym termin „prawo konsumenckie” często jest używany zamiennie z pojęciem „ochrona konsumenta”, określając przepisy zawarte w wielu różnych aktach prawnych.

Czytaj więcej »

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Niejednokrotnie odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela jest zaniżone, a zdarza się także, że odmawia on jego wypłaty. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym od niesatysfakcjonującej decyzji ubezpieczyciela przysługuje reklamacja. Jak sprawdzić, czy możliwe jest odwołanie? Jak napisać taką reklamację? Odpowiedzi znajdą Państwo w artykule.

Czytaj więcej »

Opóźnienia w zapłacie – jakie odsetki przysługują w obrocie gospodarczym?

Opóźnienia w zapłacie – jakie odsetki przysługują w obrocie gospodarczym?

Czym jest opóźnienie dłużnika w zapłacie za usługę lub towar nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, bo polscy przedsiębiorcy doskonale znają ten problem z własnego doświadczenia. Nieterminowe płatności są powszechnym problemem na polskim ryku, a w zależności od skali zjawiska mogą mieć niebagatelne skutki dla funkcjonowania czy nawet bytu prawnego wierzyciela.

Czytaj więcej »

Odszkodowanie RODO: perspektywa administratora

Odszkodowanie RODO: perspektywa administratora

W poprzednim artykule pisałam o odszkodowaniach za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych z perspektywy osoby, która doznała szkody. Niniejszy artykuł adresowany jest do administratorów – uzupełniam w nim informacje i rozwijam wątki istotne z punktu widzenia potencjalnego odpowiedzialnego za szkodę.

Czytaj więcej »

RODO-odszkodowanie: perspektywa osoby, której dane dotyczą

RODO-odszkodowanie: perspektywa osoby, której dane dotyczą

Jeszcze zanim RODO znalazło pełne zastosowanie stało się słynne za sprawą bardzo wysokich kar administracyjnych za naruszenie jego postanowień. Administratorzy – którymi są w zasadzie wszyscy przedsiębiorcy – w tym właśnie dopatrzyli się najbardziej praktycznej różnicy pomiędzy nowo wprowadzonym prawem a poprzednio obowiązującą wersją polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. I choć rzeczywiście kwoty podane w RODO robią wrażenie, to jednak nie jest to jedyna forma odpowiedzialności administratora. Za nieprzestrzeganie RODO administrator i podmiot przetwarzający (procesor) odpowiadają także bezpośrednio wobec osoby, której dane dotyczą (podmiotu danych) lub innej osoby, która poniosła szkodę lub doznała krzywdy.

Czytaj więcej »

Wykorzystanie wizerunku w postępowaniu o rozwód z orzekaniem o winie

Wykorzystanie wizerunku w postępowaniu o rozwód z orzekaniem o winie

Postępowanie w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie cechuje się znacznym stopniem ingerencji w prywatność stron, tym bardziej, jeśli powodem rozpadu małżeństwa jest niewierność jednej ze stron. Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa karnego i cywilnego dopuszczalne jest posługiwanie się wizerunkiem nagiego małżonka, w tym utrwalonym w sytuacji intymnej, skoro przepisy chronią przed wykorzystaniem takich obrazów bez zgody osoby zainteresowanej?

Czytaj więcej »

Podział majątku po rozwodzie: co z hipoteką na nieruchomości?

Podział majątku po rozwodzie: co z hipoteką na nieruchomości?

W wielu sprawach o podział majątku wspólnego małżonków pojawia się podobny schemat: najcenniejszym składnikiem majątku stron jest wspólnie zakupione na kredyt mieszkanie lub dom. W momencie dokonywania sądowego podziału kredyt hipoteczny nie jest jeszcze spłacony, a bankowi przysługuje na nieruchomości hipoteka zabezpieczająca zaciągnięte solidarnie zobowiązanie.

Czytaj więcej »

Klauzula poufności a zeznawanie w sądzie jako świadek

Klauzula poufności a zeznawanie w sądzie jako świadek

Wielu pracowników, współpracowników i zleceniobiorców związanych jest bardzo szeroko zakreślonym umownym nakazem zachowania poufności. Zapis dotyczący niewykorzystywania informacji zdobytych przy okazji zawarcia i wykonywania umowy należy do standardowych klauzul, powszechnie stosowanych w obrocie, niezależnie od tego, czy zobowiązany rzeczywiście ma styczność ze szczególnie cennymi sekretami.

Czytaj więcej »

Czy zawsze trzeba zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a jeśli tak, to kto jest kim?

Czy zawsze trzeba zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a jeśli tak, to kto jest kim?

Pomimo długiego czasu, jaki minął od czasu wejścia w życie RODO nadal jego stosowanie budzi w praktyce wiele wątpliwości. Administratorzy – a jest ich spora rzesza – zastanawiają się nad wieloma aspektami wdrażania ochrony. Wydaje się jednak, że są też takie obszary, które żadnych wątpliwości nie budzą, choć powinny być polem rzeczowej analizy konkretnego przypadku i przedmiotem odpowiedniego (nie mechanicznego) zastosowania przepisów.

Czytaj więcej »

Nowe postępowanie cywilne – zawezwanie do próby ugodowej

Nowe postępowanie cywilne – zawezwanie do próby ugodowej

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137) do procedury cywilnej wprowadzono szereg zmian, w tym zmiany dotyczące postępowania pojednawczego. Są to zmiany dwojakiego rodzaju: związane z treścią wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz z wysokością opłat sądowych od takiego wniosku.

Czytaj więcej »

Nowe postępowanie cywilne – wniosek o rozpoznania sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym

Nowe postępowanie cywilne – wniosek o rozpoznania sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137) do procedury cywilnej ponownie wprowadzony zostaje odrębny rodzaj postępowania – postępowanie w sprawach gospodarczych.

Czytaj więcej »