Prawo dla biznesu

Szeroko pojęte prawo gospodarcze obejmuje wiele gałęzi prawa najważniejszych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym m.in.:

W ramach tej specjalności sporządzamy opinie prawne, projekty umów, oświadczeń i innych dokumentów, a także regulaminy, procedury, polityki, dokumenty wymagane przepisami o ochronie danych osobowych. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na bazowanie na powszechnej praktyce i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, zawsze w zgodzie z aktualnymi przepisami.