Prawo własności intelektualnej i ochrony informacji

Prawo własności intelektualnej i ochrony informacji

Zabezpieczam interesy prawne twórców i licencjobiorców, w szczególności z branży IT.

Pomagam w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich i tajemnic przedsiębiorstwa, w tym w szczególności dokonanych za pośrednictwem Internetu.

Zajmuję się przeprowadzaniem audytów instytucji i przedsiębiorstw pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, tworzę indywidualną dokumentację RODO, w tym polityki i rejestry, doradzam w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

Oceniam zastosowane rozwiązania przy uwzględnieniu sytuacji i możliwości technologicznych administratora. Proponuję alternatywne rozwiązania, biorę pod uwagę Twoje potrzeby.