Prawo własności intelektualnej i ochrony informacji

Prawo własności intelektualnej i ochrony informacji

Zabezpieczamy interesy prawne twórców i licencjobiorców, w szczególności z branży IT. Świadczymy usługi w zakresie rejestracji znaków towarowych, negocjujemy warunki i formułujemy zapisy umowne tak, aby jak najpełniej zabezpieczyć unikalne idee, wypracowany latami know-how czy utwory autorskie.

Tworzymy umowy i klauzule o zakazie konkurencji dla pracowników, członków zarządu i innych osób mających dostęp do szczególnie ważnych informacji – w trakcie współpracy i po jej ustaniu.

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich i tajemnic przedsiębiorstwa, w tym w szczególności dokonanych za pośrednictwem Internetu.