Aktualności

Jak złożyć skargę na ubezpieczyciela?

Wykupienie ubezpieczenia powinno zapewnić spokój, gwarantując pełną ochronę w razie zajścia zdarzenia określonego w wybranej polisie. Osoba, która decyduje się na podpisanie umowy z ubezpieczycielem, ma nadzieję, że w przypadku, gdy poniesie straty, uzyska od firmy wypłatę kwoty, która je zrekompensuje. Wybierając polisę klient towarzystwa ubezpieczeniowego ma więc podstawy, by sądzić, że w przypadku, w którym wywiąże się w przewidzianym terminie ze swoich zobowiązań określonych w „Ogólnych warunkach ubezpieczenia” dołączonych do podpisywanej umowy, otrzyma odpowiednią kwotę pieniędzy.

Niestety zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zwlekają z wypłatą odszkodowania, mocno zaniżają jego wartość, a nawet całkowicie odmawiają wypłaty świadczenia, podając przy tym mocno wątpliwe argumenty. Jeśli zdarzyła ci się taka sytuacja, wiedz, że prawo jest po twojej stronie. Oprócz złożenia reklamacji oraz zgłoszenia sprawy do Rzecznika Finansowego można również złożyć skargę na ubezpieczyciela. Gdzie i jak to zrobić, wyjaśnimy w dalszej części wpisu.

Skarga na ubezpieczyciela — gdzie należy ją złożyć?

Skargę na ubezpieczyciela należy złożyć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Trzeba jednak pamiętać, że ta instytucja nie ustosunkowuje się do pojedynczych spraw. Jeśli twoim nadrzędnym celem jest uzyskanie wypłaty należnego odszkodowania, musisz najpierw złożyć skargę do Rzecznika Finansowego, gdyż to właśnie on może interweniować w Twojej sprawie bezpośrednio u ubezpieczyciela, żądając wyjaśnień i wyrażając swoją opinię.

Jeśli jednak chcesz, aby ubezpieczyciel poniósł konsekwencję swoich nieuczciwych działań i nie stosował więcej takich praktyk wobec innych klientów, możesz złożyć skargę do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Urząd, po rozpatrzeniu złożonej dokumentacji, zażąda od zakładu ubezpieczeń wyjaśnień lub skieruje sprawę do Komisji Nadzoru Finansowego w celu szczegółowego wyjaśnienia. Jeśli okaże się, że ubezpieczyciel nie stosuje się do zaleceń nadzoru, mogą czekać go kary finansowe.

Jeśli jesteś zmuszony do dochodzenia odszkodowania i potrzebujesz wsparcia w sporach z firmami ubezpieczeniowymi, nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w tym zakresie.

W jaki sposób można złożyć skargę na ubezpieczyciela?

Skarga do Urzędu Komisji Nadzoru finansowego może być złożona w formie pisemnej drogą listowną lub osobiście w kancelarii urzędu. To najlepsze opcje, jeśli zgromadzona dokumentacja sprawy jest obszerna i zawiera wiele załączników.

Możliwe jest także złożenie wniosku drogą elektroniczną (na adres mailowy) lub wypełniając formularz na stronie ePUAP.

 

 

« Poprzedni