Klauzula informacyjna RODO dla osób, których dane dotyczą

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Załęska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZZ Legal Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Załęska, ul. Nowowiejska 60/13, 50 – 315 Wrocław, NIP: 8982170741, tel. 530894017.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się drogą mailową, na adres: kancelaria@zzlegal.pl.

Dane osobowe klientów Kancelarii przetwarzane są w celu udzielenia pomocy prawnej na podstawie umowy, a także przed jej zawarciem w celu ustalenia warunków współpracy. Dane innych osób mogą być przetwarzane w tym samym celu na podstawie odpowiedniego przepisu prawa nakazującego przetwarzanie takich danych lub usprawiedliwionego interesu w przypadku, gdy brak jest obowiązku prawnego, a przetwarzanie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi prawnej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi wspierające  wobec działalności Kancelarii, w tym usługi księgowe, IT, archiwizacyjne. Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Termin przetwarzania wynosi 10 lat od roku, w którym zakończyło się postępowanie, dla którego potrzeb dane zostały zgromadzone, a w przypadku innych usług prawnych – od roku, w którym zostały wykonane.

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

Dane nie są przetwarzane automatycznie.