Klauzula informacyjna RODO dla osób, których dane dotyczą

Klauzula informacyjna RODO dla osób, których dane dotyczą

Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Załęska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZZ Legal Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Załęska, ul. Nowowiejska 60/13, 50 – 315 Wrocław, NIP: 8982170741, tel. 530894017.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się drogą mailową, na adres: kancelaria@zzlegal.pl.

Dane osobowe klientów Kancelarii przetwarzane są w celu udzielenia pomocy prawnej na podstawie umowy, a także przed jej zawarciem w celu ustalenia warunków współpracy. Dane innych osób mogą być przetwarzane w tym samym celu na podstawie odpowiedniego przepisu prawa nakazującego przetwarzanie takich danych lub usprawiedliwionego interesu w przypadku, gdy brak jest obowiązku prawnego, a przetwarzanie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji usługi prawnej.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi wspierające  wobec działalności Kancelarii, w tym usługi księgowe, IT, archiwizacyjne. Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Termin przetwarzania wynosi 10 lat od roku, w którym zakończyło się postępowanie, dla którego potrzeb dane zostały zgromadzone, a w przypadku innych usług prawnych – od roku, w którym zostały wykonane.

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia:

Dane nie są przetwarzane automatycznie.